2009-06-07

Prisiminus tai, kad tada bestovint bažnyčioje kilo beprotiškas noras apkabinti iš dešinės esantį ir, kad to nepadaryčiau, teko nueiti šalin.

Lyjaaa, daug ir stipriai.

Komentarų nėra: