2008-05-15

"Maištininkas nugalėtas-Tegyvuoja drakonas"Aš tas,kuriam bus padaryta išimtis.

Gyvenimu skųstis tikrai negaliu.(Pilną problemų jį paverčiu pati)
Mane daug kas myli, aš daug ką myliu.(?)
Turiu aš kam ranką širdingai paspaust,(Gerbiu)
Turiu prie ko galvą nuvargęs priglaust.(Kartais..)
Ar daug žmogui reikia? Tik duonos riekės,
Tik vandenio tyro, tik savo kertės.
Tik darbo, kurs mielas. Šiek tiek šilumos.(Tik šiek tiek,nejaugi tai taip sunku?)
Ir tai - tik todėl, kad nejaustum žiemos.( šypt)
Ar daug žmogui reikia? Žolės po medžiu.(Ir medžio po kuriuo būtų žolė)
Žvaigždelės vienos tarp daugybės žvaigždžių.(Bent vienos tikros svajonės)
Beribėje jūroje reikia bangos,(O man reikia jūros...labai,labai.)
Užtykštančios tau ant krūtinės nuogos.
Ar daug žmogui reikia? Padangės taikios,
Kurioj ne bombonešiai - paukščiai lekios.(Mėlyno dangaus)
Tarp daugelio žemės vingiuotų kelių -
Vienintelio kelio. Nereikia kelių…(Užteks ir vieno)
Kad žemę mylėtum, nekeiktum dangaus,
Dar reikia - nors vieno - bičiulio brangaus.(Ar tu esi?)
Ar daug žmogui reikia? Aš galvą suku…
Ir maža, ir daug… Atsakyti sunku…(Tiek nedaug ,bet šie dalykai tokie nuostabūs..ir verti tiek daug...)
A.Baltakis-Ar daug žmogui reikia?

Emocijų daug bet ne šiandien ir ne rytoj.

Komentarų nėra: